Disclaimer


Deze website is eigendom van LIL'LOVE. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LIL'LOVE.

Deze website is door LIL'LOVE met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op deze website wordt frequent gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan LIL'LOVE, als eigenaar van deze website, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

LIL'LOVE behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren. Druk- en zetfouten voorbehouden.